Alabama 4+KK
Alaska 4+KK
Alaska II 4+KK
Arizona 4+KK
Arkansas 3+KK
Arkansas II 3+KK
California 4+KK
Colorado 4+KK
Connecticut 4+KK
Connecticut 4+KK s dvojgaráží
Delaware 4+KK
Florida 4+KK
Georgia 3+KK
Idaho 5+KK
Hawaii 4+KK

Rozsah dodávky domu na klíč

Stavební připravenost

 • projektová dokumentace
 • vytyčení stavby geodetem, zpracování projektové dokumentace polohového a výškového vytyčení stavby na pozemku

Zemní práce

 • svažitost pozemku stavby maximálně 1%
 • sejmutí ornice v místě stavby v tl.do 200mm – uložení na pozemku stavby
 • výkop základových pasů šířky 400mm v zemině nevyžadující pažení
 • hloubka základové spáry vnějších pasů 1,1m a vnitřních pasů 0,5m

Základy a základová deska

 • podsyp ze štěrkodrti tl.cca 100mm pod základové pasy
 • podsyp ze štěrkodrti tl.cca 100mm pod základovou desku
 • zemnící pásek hromosvodu, vyvedení nad základovou desku
 • základové pasy z prostého betonu C12/15 – bez vyztužení
 • základová deska z monolitického betonu C16/20 – výztuže 1x ocel.síť 150/150/6
 • ležaté rozvody inženýrských sítí, kanalizace, chránička elektro, chránička vody
 • ukončení přípojek 1m od hrany základové desky
 • tepelná izolace základových pasů tvrzeným polystyrénem tl.50mm
 • provedení plošného natavení hydroizolace proti vlhkosti

Vlastní stavba

 • obvodové zdivo (KM Beta Sendwix,Ytong,Keramické zdivo) s termofasádou vč.vnitřních omítek
 • vnitřní zdivo (KM Beta Sendwix,Ytong,Keramické zdivo) vč.vnitřních omítek
 • konstrukce střechy krov dřevěný, ochraný nátěr
 • šikmá střecha-betonová střešní krytina KM Beta elegant – cihlová,černá
 • rovná střecha-OSB deska 22mm,Glastek 30 sticker plus,EPS 100S 300mm,Filtek,Dekplan 76
 • okapy a svody z KJG materiálu
 • hromosvod – pozinkované jímače, svody a uzemnění vč.revize
 • stahovací schodiště na půdní prostor
 • elektroinstalace od domovního rozvaděče vč.revize – provedení z CU, přístroje ABB Tango, vývod na varnou desku, obývací pokoj příprava na TV a internet
 • vnitřní rozvod vody
 • vnitřní rozvod kanalizace
 • přípojky pro kuchyňskou linku
 • podlahové vytápění teplovodní
 • elektrokotel a elektrický akumulační ohřívač o objemu 165l
 • laminátové, keramické podlahy v obytných místnostech
 • dlažby v ostatních místnostech
 • stropy ze sádrokartonu a tepelnou izolací 30cm
 • obklady koupelna,wc do výše dveří
 • umyvadlo Jika se směšovací bateríí
 • vana Jika se směšovací baterií vč.obezdění
 • klozet kombi Jika
 • sprchový kout rawak pivot se směšovací baterií
 • malířské práce bílá barva
 • okna plastové bílé-7komorové+trojsklo,dveře plastové bílé plné, parapety plastové bílé
 • vnitřní dveře laminové vč.kování s obložkovou zárubní
 • garážová vrata sekční lamelové(jsou-li v půdoryse)